Bzince pod Javorinou

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bzince pod Javorinou
Adresa Za Potokom 84/54, 916 11 Bzince pod Javorinou
Telefónne číslo +421 32 779 32 13, +421 910 990 359
E-mail bzince@ecav.sk, ivetarub@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Iveta Kosečková , +421 910 990 359 , ivetarub@gmail.com
Kantorka: Ing. Katarína Filipová
Kantorka: PharmDr. Janka Vičíková
Zborová poddozorkyňa: Ing. Alena Stachová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Bzinciach pod Javorinou a každú 2. nedeľa v mesiaci (okrem zimných mesiacov) o 14.00 hod. v Cetuni. Každý štvrtok o 13.00 hod. sú SB v Dome opatrovateľskej služby Javorina.