Dolné Srnie

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolné Srnie
Adresa 916 41 Dolné Srnie 108
Telefónne číslo +421 32 779 25 45
E-mail cernajpavel@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavdolnesrnie.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Pavel Černaj , +421 918 828 170 , cernajpavel@gmail.com
Kantor: Ing. Milan Hargaš
Zástupkyňa zborového dozorcu: Eva Magálová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00.