Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kálnica
Adresa Kálnica 135, 916 37 Kálnica
Telefónne číslo +421 907 332 590
E-mail rumanovamartina@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stará Turá

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Martina Rumanová , +421 907 332 590 , rumanovamartina@gmail.com
Zborový dozorca: Peter Kočický
Administruje: Mgr. Ľuboš Činčurák , +421 915 829 297 , lubos.cincurak@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sú každú nedeľu o 10.00 hod. a počas adventu a pôstu každý štvrtok o 17.00 hod.

Mgr. Martina Rumanová, námestná farárka v CZ Kálnica, je dňom 25.01.2024 na materskej dovolenke.