Adamovské Kochanovce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Adamovské Kochanovce
Adresa 913 05 Adamovské Kochanovce 212
Telefónne číslo +421 32 649 02 85
E-mail kochanovce@ecav.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.faraak.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Adamovsk%C3%A9-Kochanovce-102744024696658

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Ochodnický , +421 905 574 190 , kochanovce@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Branislav Fabian
Kantor: Martin Augustín
Kantorka: Silvia Augustínová
Kantor: Zdenko Zajíček

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.30 hod.