Nové Mesto nad Váhom

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nové Mesto nad Váhom
Adresa Komenského 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefónne číslo +421 32 771 24 17
E-mail ecavnm@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavnm.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ľubomír Ďuračka , +421 902 230 321 , ecavnm@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Štefan Panuška , +421 907 960 484 , panuska@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Miroslav Trúsik
Kantor: Adam Ďuračka
Kantorka: Judita Ďurčová

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. a 17.30 hod (letný čas 18.00 hod., v mesiacoch júl a august o 18.30) v Novom Meste nad Váhom. 1. nedeľu v mesiaci sú SB o 13.30 hod. vo Višňovom, 2. a 4. nedeľu o 14.00 hod. v Hrádku a 3. nedeľu o 14.00 hod. v Modrovke.

Brat farár Štefan Panuška bol 04.10.2023 menovaný za námestného farára na kaplánskom mieste.