Hontiansky seniorát

Základné informácie

Názov Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce
Telefónne číslo 045/556 24 19, 0918 828 365
E-mail hos@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Katarína Zaťková , +421918828365 , kakmecova@gmail.com
Konsenior: Mgr. Miroslav Dubek
Seniorálna dozorkyňa: Miroslava Balková , miroslava.balkova@gmail.com

Cirkevné zbory

Babiná

Farár: Mgr. Roman Sarvaš Adresa: Horná 59, Babiná, 962 61 Dobrá Niva Telefónne číslo: 045/556 25 66 (FÚ Sása) E-mail: babina@ecav.sk

Banská Štiavnica

Farár: Mgr. Jaroslav Jurko Adresa: Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica Telefónne číslo: 045/692 24 61, 0903 615 620 E-mail: b.stiavnica@ecav.sk Web: www.ecavbs.sk

Baďan

Farár: Mgr. Peter Ján Soták Adresa: 969 01 Baďan 44 Telefónne číslo: 0918 828 588 E-mail: badan@ecav.sk

Cerovo

Farárka: Mgr. Anna Kukulová Adresa: 962052 Cerovo 118 Telefónne číslo: 045/557 3234, 0918 828 135 E-mail: cerovo@ecav.sk Web: Facebook.com/ECAVCerovo

Dačov Lom

Farár: Mgr. Juraj Macko Adresa: 991 35 Dačov Lom 120 Telefónne číslo: 047/487 41 32 E-mail: evczdl@gmail.com

Devičie

Farár: Adresa: Devičie 1, 962 65 p. Hontianske Nemce E-mail: czdevicie@gmail.com

Drienovo

Farár: Adresa: 962 51 Drienovo 97

Drážovce

Farár: Adresa: Ladzany 62, 962 67 Hontianske Nemce Telefónne číslo: 045/559 61 62, 0910 211 736

Dudince

Farár: Mgr. Michal Tekely Adresa: A. Sládkoviča 317/12, 962 71 Dudince Telefónne číslo: 0908 844 161 E-mail: presbyterstvodudince@gmail.com Web: www.ecavdudince.sk

Hodruša-Hámre

Farár: Adresa: Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica Web: www.ecavhodrusa.sk

Hontianske Moravce

Farár: Mgr. Ján Tóth Adresa: Kostolná 38/15, 962 71 Hontianske Moravce Telefónne číslo: 0902 085 237 E-mail: ecavmoravce@gmail.com Web: www.ecavmoravce.webnode.sk

Hontianske Tesáre – Dvorníky

Farár: Adresa: 962 68 Hontianske Tesáre 9

Horné Rykynčice

Farár: Adresa: Horné Rykynčice 1, 962 55 p. Rykynčice

Krupina

Farár: Mgr. Miroslav Dubek Adresa: Svätotrojičné nám. 21/21, 963 01 Krupina Telefónne číslo: 0918 828 141 E-mail: miroslav.dubek@gmail.com

Kráľovce-Krnišov

Farár: Adresa: Kráľovce 71, 962 65 p. Hontianske Nemce

Ladzany

Farár: Adresa: Ladzany 62, 962 67 Hontianske Nemce Telefónne číslo: 045/559 61 62, 0910 211 736

Lišov

Farár: Adresa: 962 69 Lišov 38

Pliešovce

Farárka: Mgr. Katarína Zaťková Adresa: Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce Telefónne číslo: 045/556 24 19, 0918 828 365 E-mail: pliesovce@ecav.sk Web: www.ecav-pliesovce.webnode.sk

Prenčov

Farár: Adresa: 969 73 Prenčov 93

Sazdice

Farár: Adresa: 935 85 Sazdice 93 E-mail: sazdice@ecav.sk

Sucháň

Farár: Adresa: 991 35 Sucháň 75

Sása

Farárka: Mgr. Elena Fujeríková Adresa: Školská 95/35, 962 62 Sása Telefónne číslo: 045/556 25 66 E-mail: sasa@ecav.sk

Terany

Farár: Mgr. Dušan Hučka Adresa: 962 68 Terany 42 Telefónne číslo: 045/558 01 09, 0918 828 378 E-mail: terany@ecav.sk, huckad@gmail.com

Čelovce

Farár: Adresa: 991 41 Čelovce 2

Šahy

Farárka: Mgr. Hana Peničková Adresa: Parková 9, 936 01 Šahy Telefónne číslo: 036/741 22 52 E-mail: sahy@ecav.sk

Žibritov

Farár: Adresa: 963 01 Žibritov