Hontiansky seniorát

Základné informácie

Názov Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Parková 9, 936 01 Šahy
Poštová adresa Parková 9, 936 01 Šahy
Telefónne číslo
E-mail
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Hana Peničková , +421 903 271 232 , sahanka31@gmail.com
Seniorátna dozorkyňa: Miroslava Balková , miroslava.balkova@gmail.com
Seniorátna kaplánka: Mgr. Višňa Tóthová , +421 910 157 252 , visnicka1985@gmail.com

Cirkevné zbory

Babiná

Zborový farár: Mgr. Roman Sarvaš Zborový dozorca: Jaroslav Meľaga Adresa: Horná 59, Babiná, 962 61 Dobrá Niva Telefónne číslo: +421 45 556 25 66 E-mail: babina@ecav.sk

Baďan

Námestný farár: Mgr. Peter Ján Soták Zborová dozorkyňa: Lýdia Kollárová Adresa: 969 01 Baďan 44 Telefónne číslo: +421 918 828 588 E-mail: badan@ecav.sk

Banská Štiavnica

Zborový farár: Mgr. Daniel Gdovin Zborový dozorca: Slavomír Blahút Adresa: Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica Telefónne číslo: +421 45 692 24 61, +421 940 716 740 Web: www.ecavbs.sk

Cerovo

Zborová farárka: Mgr. Anna Kukulová Zborový dozorca: Pavol Kováč Adresa: 962 52 Cerovo 113 Telefónne číslo: +421 45 557 32 34 E-mail: cerovo@ecav.sk

Čelovce

Administruje: Mgr. Hana Peničková (Šahy) Zborový dozorca: Ján Bukov Adresa: 991 41 Čelovce 114 E-mail: sahy@ecav.sk

Dačov Lom

Námestný farár: Mgr. Juraj Macko Adresa: 991 35 Dačov Lom 120 Telefónne číslo: +421 47 487 41 32 E-mail: evczdl@gmail.com

Devičie

Administruje: Mgr. Miroslav Dubek (Krupina) Zborová dozorkyňa: Ing. Anna Balková Adresa: Devičie 1, 962 65 p. Hontianske Nemce E-mail: czdevicie@gmail.com

Drážovce

Administruje: Mgr. Peter Ján Soták (Baďan) Zborová dozorkyňa: Oľga Vajová Adresa: Ladzany 62, 962 68 Hontianske Tesáre Telefónne číslo: +421 45 559 61 62, +421 910 211 736

Drienovo

Administruje: Mgr. Roman Sarvaš (Babiná) Zborová dozorkyňa: Ing. Anna Križanová Adresa: Drienovo 97, 962 51 Čabradský Vrbovok E-mail: drienovo@ecav.sk

Dudince

Námestná farárka: Mgr. Zorica Horáková Zborový dozorca: Ing. Bohuslav Beňuch Adresa: A. Sládkoviča 317/12, 962 71 Dudince Telefónne číslo: +421 905 153 574 E-mail: presbyterstvodudince@gmail.com Web: www.ecavdudince.sk

Hodruša-Hámre

Administruje: Mgr. Daniel Gdovin (Banská Štiavnica) Zborová dozorkyňa: Drahomíra Buštorová Adresa: Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica E-mail: badan@ecav.sk Web: www.ecavhodrusa.sk

Hontianske Moravce

Námestný farár: Mgr. Ján Tóth Zborový dozorca: Mgr. Milan Kalina Adresa: Kostolná 38/15, 962 71 Hontianske Moravce Telefónne číslo: +421 902 085 237 E-mail: ecavmoravce@gmail.com Web: www.ecavmoravce.webnode.sk

Hontianske Tesáre – Dvorníky

Administruje: Mgr. Ján Tóth (Hontianske Moravce) Zborová dozorkyňa: Ľudmila Pastuchová Adresa: 962 68 Hontianske Tesáre 18

Horné Rykynčice

Administruje: Mgr. Anna Kukulová (Cerovo) Zborový dozorca: Milan Chovan Adresa: Horné Rykynčice 1, 962 55 p. Rykynčice Telefónne číslo: +421 918 828 135

Kráľovce-Krnišov

Administruje: Mgr. Miroslav Dubek (Krupina) Zborový dozorca: Ing. Ján Ľupták Adresa: Kráľovce 71, 962 65 p. Hontianske Nemce E-mail: miroslav.dubek@gmail.com

Krupina

Námestný farár: Mgr. Miroslav Dubek Zborový dozorca: Mgr. Michal Šalaga, PhD. Adresa: Svätotrojičné nám. 21/21, 963 01 Krupina Telefónne číslo: +421 918 828 141 E-mail: miroslav.dubek@gmail.com

Ladzany

Administruje: Mgr. Peter Ján Soták (Baďan) Adresa: Ladzany 62, 962 65 Hontianske Nemce Telefónne číslo: +421 45 559 61 62

Lišov

Administruje: Mgr. Ján Tóth (Hontianske Moravce) Adresa: 962 69 Lišov 38 E-mail: ecavmoravce@gmail.com

Pliešovce

Administruje: Mgr. Roman Sarvaš (Babiná) Adresa: Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce Telefónne číslo: +421 45 556 24 19 E-mail: pliesovce@ecav.sk Web: www.ecav-pliesovce.webnode.sk

Prenčov

Administruje: Mgr. Peter Ján Soták (Baďan) Zborová dozorkyňa: Mgr. Drahomíra Prieberová Adresa: 969 73 Prenčov 93

Sazdice

Administruje: Mgr. Hana Peničková (Šahy) Zborový dozorca: Bc. Csilla Hegedűs Adresa: 935 85 Sazdice 98 E-mail: ecavsazdice@gmail.com

Sása

Námestná farárka: Mgr. Helena Fujeríková Adresa: Školská 95/35, 962 62 Sása Telefónne číslo: +421 45 556 25 66 E-mail: sasa@ecav.sk

Sucháň

Administruje: Mgr. Juraj Macko (Dačov Lom ) Adresa: 991 35 Sucháň 75

Šahy

Zborová farárka: Mgr. Hana Peničková Zborový dozorca: Ladislav Mezőszállási Adresa: Parková 9, 936 01 Šahy Telefónne číslo: +421 36 741 22 52 E-mail: sahy@ecav.sk

Terany

Administruje: Mgr. Zorica Horáková (Dudince) Zborový dozorca: Pavel Martinovic Adresa: 962 68 Terany 42 Telefónne číslo: +421 45 558 01 09 E-mail: terany@ecav.sk

Žibritov

Administruje: Mgr. Helena Fujeríková (Sása) Zborový dozorca: Dušan Laco Adresa: 963 01 Žibritov