Hontianske Moravce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hontianske Moravce
Adresa Kostolná 38/15, 962 71 Hontianske Moravce
Telefónne číslo +421 902 085 237
E-mail ecavmoravce@gmail.com
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy
Web www.ecavmoravce.webnode.sk
Facebook www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Hontianske-Moravce-341122649738733

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový kaplán: Mgr. Ján Tóth , +421 902 085 237 , ecavmoravce@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Milan Kalina
Administruje: Mgr. Hana Peničková , +421 903 271 232 , sahy@ecav.sk

Ďalšie informácie

Mgr. Ján Tóth je na farárskom mieste.

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. v Hontianskych Moravciach a každú druhú nedeľu o 8.00 hod. v Súdovciach (prípadne podľa dohody).