Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žibritov
Adresa 963 01 Žibritov
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sása

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Dušan Laco
Administruje: Mgr. Helena Fujeríková , +421 918 251 260 , sasa@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú v nedeľu jedenkrát za mesiac o 9:00 a na sviatky.