Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sása
Adresa Školská 95/35, 962 62 Sása
Telefónne číslo +421 45 556 25 66
E-mail sasa@ecav.sk
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Helena Fujeríková , +421 918 251 260 , sasa@ecav.sk
Zástupca zborového dozorcu: Štefan Slosiarik

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00.

Zbory administrované týmto zborom