Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Čelovce
Adresa 991 41 Čelovce 2
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Terany
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-%C4%8Celovce-112547612223664

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Anna Brezovská
Zborový dozorca: Ján Bukov
Kantorka: Veronika Hudecová
Kantorka: Mária Kružicová
Administruje: Mgr. Dušan Hučka , +421 918 828 378 , huckad@gmail.com

Ďalšie informácie

Ján Bukov zastáva funkciu zborového dozorcu v Čelovciach a Anna Brezovská je zborovou dozorkyňou v Opave.

Služby Božie sa konajú každú druhú nedeľu o 9:30 v Čelovciach a jedenkrát za mesiac a na výročné sviatky o 8:15 v Opave.