Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy
Adresa Parková 9, 936 01 Šahy
Telefónne číslo +421 36 741 22 52
E-mail sahanka31@gmail.com
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Hana Peničková , +421 903 271 232 , sahy@ecav.sk
Zborový dozorca: Ladislav Mezőszállási
Kantorka: Mgr. art. Hedviga Makovínyiová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod.

Zbory administrované týmto zborom