Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sazdice
Adresa 935 85 Sazdice 98
Telefónne číslo
E-mail ecavsazdice@gmail.com
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Bc. Csilla Hegedűs
Kantorka: Mgr. Júlia Bálint
Administruje: Mgr. Hana Peničková , +421 903 271 232 , sahanka31@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 13.00 hod. v Sazdiciach a o 11.00 hod. v Ipeľskom Sokolci. Na oboch miestach sú 2. nedeľu v mesiaci SB v maďarskom jazyku.