Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Devičie
Adresa Devičie 1, 962 65 p. Hontianske Nemce
Telefónne číslo
E-mail czdevicie@gmail.com
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pliešovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Ing. Anna Balková
Kantorka: Katarína Jaďuďová
Kantorka: Mgr. Anna Ratkovská
Administruje: Mgr. Katarína Zaťková , +421 918 828 365 , kakmecova@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:30.