Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sucháň
Adresa 991 35 Sucháň 75
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dačov Lom

Kontaktné osoby / pracovníci

Kantorka: Ing. Andrea Mikulová
Zborový poddozorca: Ján Berac
Administruje: Mgr. Juraj Macko , +421 47 487 41 32 , evczdl@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú druhú nedeľu o 11.45 hod.