Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dačov Lom
Adresa 991 35 Dačov Lom 120
Telefónne číslo +421 47 487 41 32
E-mail evczdl@gmail.com
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Juraj Macko , +421 47 487 41 32 , evczdl@gmail.com
Kantorka: Ing. Andrea Mikulová
Zborový poddozorca: Ján Penička

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.

Zbory administrované týmto zborom