Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienovo
Adresa Drienovo 97, 962 51 Čabradský Vrbovok
IBAN SK2909000000000071628743
Telefónne číslo
E-mail drienovo@ecav.sk
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Babiná

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Ing. Anna Križanová
Administruje: Mgr. Roman Sarvaš , +421 907 040 976 , babina@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú druhú nedeľu a sviatky o 11:00 v Drienove, o 12:15 v Čabradskom Vrbovku (v období od 1.12. do 31.3. v opačnom poradí).

Číslo účtu Čabradský Vrbovok: SK10 0900 0000 0000 7162 8794