Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Babiná
Adresa Horná 59, Babiná, 962 61 Dobrá Niva
IBAN SK0309000000000071628532
Telefónne číslo +421 45 556 25 66
E-mail babina@ecav.sk
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Roman Sarvaš , +421 907 040 976 , babina@ecav.sk
Zborový dozorca: Jaroslav Meľaga
Kantorka: Mariana Mozolová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom