Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Cerovo
Adresa 962 52 Cerovo 113
Telefónne číslo +421 45 557 32 34
E-mail cerovo@ecav.sk
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ECAVCerovo/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Anna Kukulová , +421 918 828 135 , cerovo@ecav.sk
Zborový dozorca: Pavol Kováč
Zborový dozorca: Ján Lukáč
Kantorka: Veronika Hudecová
Kantorka: Mária Kružicová
Kantor: Šimon Kukula

Ďalšie informácie

Zborovými dozorcami sú Pavol Kováč v Cerove a Ján Lukáč v Zemianskom Vrbovku.  

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. v Cerove a každú 2. nedeľu a na výročné sviatky o 9.00 hod. v Zemianskom Vrbovku. 

Zbory administrované týmto zborom