Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drážovce
Adresa Ladzany 62, 962 68 Hontianske Tesáre
Telefónne číslo +421 45 559 61 62, +421 910 211 736
E-mail
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Baďan

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Oľga Vajová
Administruje: Mgr. Peter Ján Soták , +421 918 828 588 , badan@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 9.00 hod. v Drážovciach a 1. a 3. nedeľu o 9.00 hod. v Šipiciach.