Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dudince
Adresa A. Sládkoviča 317/12, 962 71 Dudince
Telefónne číslo +421 905 153 574
E-mail presbyterstvodudince@gmail.com
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavdudince.sk
Facebook www.facebook.com/CZ-ECAV-Dudince-389003708511690/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Zorica Horáková , +421 907 278 716 , zorica.horakova@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Bohuslav Beňuch
Kantor: Ing. Bohuslav Beňuch
Kantor: Mgr. Michal Cmarko

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod.

Zbory administrované týmto zborom