Banská Štiavnica

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica
Adresa Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica
Telefónne číslo +421 45 692 24 61
E-mail b.stiavnica@ecav.sk
Seniorát Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavbs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Daniel Gdovin , +421 940 716 740 , daniel.gdovin@gmail.com
Zborový dozorca: Slavomír Blahút
Kantorka: Mgr. Renáta Balková
Kantor: Mgr. Róbert Zacharovský

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.30 hod. v Banskej Štiavnici. 1. nedeľu v mesiaci sú služby Božie o 8.30 hod. v Banskej Belej a 2. nedeľu v mesiaci o 8.30 hod. v Kozelníku. V obciach Dekýš a Banky sa vykonávajú SB príležitostne o 14.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom