Topoľčany

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Topoľčany
Adresa Martina Rázusa 4093/2A, 955 01 Topoľčany
Telefónne číslo +421 38 530 09 54
E-mail topolcany@ecav.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavto.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Eva Kahanová Bašková , +421 911 310 301 , kahbas@centrum.sk
Kantor: Ľubomír Riznár
Kurátor: Ľubomír Riznár

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 a 17:00.