Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Levice
Adresa Čs. armády 18/A, 934 01 Levice
Telefónne číslo +421 918 828 115
E-mail levice@ecav.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavlevice.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAVLevice/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Martin Riecky , +421 918 828 115 , martinriecky@gmail.com
Zborový dozorca: Martin Drdoš ml. , dozorca@ecavlevice.sk
Kantor: Marián Beréni

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Leviciach, 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 8:30 v Tlmačoch-Lipník, 2. a poslednú nedeľu o 8:30 v Horši. 1. nedeľu v mesiaci o 14:00 sa tiež vykonávajú SB v Domove dôchodcov Fénix.