Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nesvady
Adresa Novozámocká 25, 946 51 Nesvady
Telefónne číslo +421 35 642 18 29
E-mail nesvady@ecav.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav-nesvady.sk
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Nesvady-301524789966451/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Mária Popičová , +421 915 360 757 , maria.popic@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Milan Kurucz , kurucz.donauservis@gmail.com
Kantor: Mgr. Nebojša Popić

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.30 hod. v Nesvadoch, 1.a 3. nedeľu v mesiaci o 9.00 hod. v Bohatej a 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 9.00 hod. v Kolárove.