Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sobotište
Adresa 906 05 Sobotište 305
Telefónne číslo +421 911 602 193
E-mail sobotiste@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Marcel Ištván , +421 911 602 193 , macino21@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Libuša Vizváryová
Kantorka: Mgr. Anna Halabrinová
Kantor: Ing. Branislav Rybnikár , brybnikar@yahoo.ca

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú o 8.30 hod. v Rovensku a 9.00 hod. na Podbranči striedavo a o 10.30 hod. v Sobotišti.