Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Skalica
Adresa Potočná 17, 909 01 Skalica
Telefónne číslo +421 34 664 42 72
E-mail ecavskalica@yahoo.com
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecavskalica/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Peter Švehla , +421 905 398 330 , ecavskalica@yahoo.com
Zborový dozorca: Ing. Dušan Lašák
Kantorka: Oľga Novomestská

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Skalici. Dvakrát za mesiac prebiehajú SB o 14:00 v Zariadení pre seniorov Pod Hájkom a nepravidelne vo Vrádišti a v Zariadení pre seniorov Mokrý Háj.