Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Senica
Adresa Hollého 747/22, 905 01 Senica
Telefónne číslo +421 34 651 26 83
E-mail senica@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Čermák , +421 907 743 989 , janicek.cermak@gmail.com
Zborový dozorca: Dr. Ján Pukančík
Kantor: Ing. Branislav Rybnikár , brybnikar@yahoo.ca
Kantor: Ján Čermák ml.

Ďalšie informácie

Služby Božie v Senici sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. a 1. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v kaplnke domova dôchodcov.