Turá Lúka

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turá Lúka
Adresa 907 03 Turá Lúka 106
Telefónne číslo +421 34 621 20 23
E-mail turaluka@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavturaluka.eu
Facebook https://www.facebook.com/CZ-ECAV-Tur%C3%A1-L%C3%BAka-1667182990175843/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Iveta Vachulová , +421 907 527 333 , turaluka@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Anna Hornáková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30.