Košariská − Priepasné

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská − Priepasné
Adresa 906 15 Košariská 95
Telefónne číslo +421 34 624 28 24
E-mail kosariska@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Vladimíra Balcová , +421 905 517 503
Zborová dozorkyňa: Ing. Jana Ďuríšek Sedláková
Kantorka: Adriána Hazuchová
Administruje: Mgr. Branislav Balca , +421 944 344 808 , branislavbalcabaky@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 na Košariskách a podľa rozpisu o 14:00 v Priepasnom.

Námestná farárka Vladimíra Balcová (vladimira.balcova@gmail.com), +421 905 517 503 je od 10. 08. 2021  na materskej dovolenke.