Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bukovec
Adresa 906 14 Bukovec 138
IBAN SK7009000000000037231320
Telefónne číslo +421 905 638 466
E-mail bukovec@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecavbukovec/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Sadloň , +421 905 638 466 , bukovec@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Jana Sládková
Kantorka: Bc. Ema Kovárová
Kantorka: Mgr. Dana Naďová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.15 hod. v Bukovci.