Brezová pod Bradlom

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezová pod Bradlom
Adresa Piešťanská 4/16, 906 13 Brezová pod Bradlom
Telefónne číslo +421 34 624 21 36
E-mail brezova@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Brezov%C3%A1-pod-Bradlom-355684745078456/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Lívia Lichancová , +421 918 828 125 , livia.lichancova@centrum.sk
Námestný farár: Mgr. Ján Lichanec , +421 907 216 517 , jlichanec@post.sk
Zborová dozorkyňa: Jana Bôžiková
Kantor: Ján Pleša
Kantorka: Ing. Ivica Valášková

Ďalšie informácie

Mgr. Ján Lichanec je na kaplánskom mieste. 

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 a každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00. V Priepasnom sú SB o 14:00 1x v mesiaci.


Ćísla účtov: 

SLSP: SK 8209000000000037227612

OTP: SK 1852000000000012221732