Ratkovské Bystré

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ratkovské Bystré
Adresa 982 66 Ratkovské Bystré 62
Telefónne číslo +421 47 549 12 15
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Vladimír Vančík , +421 903 886 724 , vladimir.vancik@gmail.com
Zborový dozorca: Vladimír Ďuriška
Kantorka: Ing. Zuzana Borošová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Ratkovskom Bystrom a 4. nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. v Hrlici. V Krokave prebiehajú SB nepravidelne.

Zbory administrované týmto zborom