Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ratková
Adresa 982 65 Ratková 2
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ratkovské Bystré

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ján Lihan
Administruje: Mgr. Vladimír Vančík , +421 903 886 724 , vladimir.vancik@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 1. a 3. nedeľu o 11.00 hod. v Ratkovej, v 2. nedeľu v mesiaci sú Služby Božie v Sáse o 11.00 hod. a v Špaňom Poli o 13.00 hod. V Ploskom bývajú SB nepravidelne.