Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dlhá Ves
Adresa Kostolná 179, 049 55 Dlhá Ves
Telefónne číslo
E-mail czecavdlhaves@gmail.com
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré
Facebook www.facebook.com/ecav.dlhaves

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Zoltán Flander , +421 905 227 481
Administruje: Mgr. Peter Hlavatý , +421 908 319 992 , dipartenza@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.30 hod. v Dlhej Vsi. V 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 13.15 hod. v Kečove a 1. a 3. nedeľu o 10.15 hod. v Ardove.


Bohoslužobnú a misijnú činnosť v maďarskom jazyku zabezpečuje: Mgr. Tibor Lóczy, Telefónne číslo: +421 907 885 384