Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Koceľovce
Adresa Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná
Telefónne číslo +421 911 747 211
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Božena Tomková
Administruje: Mgr. Ľubica Štefanidesová , +421 902 122 839 , lubca.stefanidesova@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Koceľovciach a každú 2. nedeľu o 9:30 v Slavoške a Markuške. V Hankovej a Brdárke sú SB príležitostne.