Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Koceľovce
Adresa Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná
Telefónne číslo +421 911 747 211
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Emília Velebírová , +421 911 747 211 , emilia.velebirova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Božena Tomková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Koceľovciach a každú 2. nedeľu o 9:30 v Slavoške a Markuške. V Hankovej a Brdárke sú SB príležitostne.