Nižná Slaná – Kobeliarovo

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo
Adresa Letná 39, 049 23 Nižná Slaná
Telefónne číslo +421 902 122 839
E-mail niznaslana@ecav.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Ľubica Štefanidesová , +421 902 122 839 , lubca.stefanidesova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Božena Kolesárová
Zborový dozorca: Ing. Marian Turic
Kantorka: Emília Poláková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú o 8.00 hod. v Kobeliarove, o 9.30 hod. v Nižnej Slanej a o 10.30 hod. v Henckovciach.

Ing. Marian Turic je zborovým dozorcom pre Nižnú Slanú a Henckovce a Božena Kolesárová pre Kobeliarovo. 

Zbory administrované týmto zborom