Mokrá Lúka

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mokrá Lúka
Adresa 050 01 Mokrá Lúka 232
Telefónne číslo +421 918 828 373
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Marta Klátiková , +421 918 828 373 , mklatikova@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Ladislav Čajko
Kantor: Ing. Igor Klátik

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30.