Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Betliar
Adresa Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Viliam Grieger
Administruje: ThDr. Jerguš Olejár, PhD. , +421 918 828 353 , jergusolejar@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00.