Čierna Lehota

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Čierna Lehota
Adresa Čierna Lehota 59, 049 36 p. Slavošovce
Telefónne číslo
E-mail ciernalehota@ecav.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Kvetoslava Zacharová
Kantorka: Kvetoslava Gallová
Administruje: Mgr. Jana Hrivniaková , +421 907 337 855 , jana.hrivniakova91@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:45.