Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik
Adresa Teplická 208, 049 32 Štítnik
Telefónne číslo +421 907 337 855
E-mail stitnik@ecav.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-%C5%A0t%C3%ADtnik-492496067794659/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Mgr. Matúš Molnár
Kantorka: Mgr. Erika Šmiaková
Administruje: Mgr. Peter Hlavatý , +421 908 319 992 , dipartenza@gmail.com
Zborová farárka na materskej dovolenke: Mgr. Jana Hrivniaková , +421 907 337 855 , jana.hrivniakova91@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Honcoch a o 10:30 v Štítniku.
V Rozložnej sú SB 1. nedeľu v mesiaci o 13:00 a v Gočaltove 1. nedeľu v mesiaci o 14:00.

Číslo zborového účtu: SK91 0900 0000 0000 9962 1148