Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jelšava
Adresa Nám. SNP 488, 049 16 Jelšava
Telefónne číslo +421 58 448 20 65
E-mail bojnaivan@gmail.com
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Ivan Bojna , +421 903 135 443 , bojnaivan@gmail.com
Zborový dozorca: MVDr. Milan Kolesár
Kantorka: PhDr. Jana Januchová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Jelšave, 4. nedeľu v mesiaci o 17:00 v Domove s opatrovateľskou službou a každú štvrtú stredu v mesiaci o 11:00 v Stacionári v Jelšave. 

Zbory administrované týmto zborom