Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chyžné
Adresa Chyžné 51, 049 18 p. Lubeník
Telefónne číslo +421 918 828 314
E-mail v.emilia@seznam.cz
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.efach.websnadno.cz

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Emília Völgyiová , +421 918 828 314 , v.emilia@seznam.cz
Zborový dozorca: Peter Benedikty
Kantorka: Danka Bergelová
Kantorka: Danka Smidtová

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Revúckej Lehote a o 11:00 v Chyžnom. V Lubeníku  a Magnezitovciach sú SB striedavo o 8:30 a v Kopráši o 13:00 1x za mesiac.