Dolné Saliby

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolné Saliby
Adresa Hlavná 17, 925 02 Dolné Saliby
Telefónne číslo +421 908 099 525
E-mail nagy.oliver.mgr@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Olivér Nagy , +421 908 099 525 , nagy.oliver.mgr@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. František Pónya
Kantorka: Katarína Daróczová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v slovenskom jazyku a o 10:00 v maďarskom jazyku v Dolných Salibách. 

V Domove dôchodcov Dolné Saliby sú SB príležitostne o 14:30 a to v slovenskom i maďarskom jazyku. 

V Hrušove sú SB o 14:30 1. nedeľu v mesiaci v slovenčine a v Dolnom Chotári o 14:30 príležitostne v maďarčine.