Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Limbach
Adresa Vinohradnícka 35, 900 91 Limbach
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pezinok-Grinava

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Vladimír Hrašna
Kantorka: PaedDr. Anna Hrustičová
Kantor: Teodor Launer
Administruje: Mgr. Róbert Mišových , +421 904 372 575 , misovych.r@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00.