Veľké Leváre

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľké Leváre
Adresa Komenského 839, 908 73 Veľké Leváre
Telefónne číslo +421 34 779 44 03
E-mail ecav.levare@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav-levare.czweb.org

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Radoslav Danko , +421 911 851 819 , svjetionic@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Jozef Maslín
Kantor: Marian Plašil

Ďalšie informácie

Služby Božie vo Veľkých Levároch sa konajú 1. nedeľu v mesiaci o 10:30 a ďalšie nedele o 10:15. V Malackách bývajú Bohoslužby prvú nedeľu v mesiaci o 8:45, v Centre voľného času Malacky, Martina Rázusa 30.