Bratislava Legionárska

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Adresa Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1
Telefónne číslo +421 2 555 711 95, +421 948 489 920
E-mail legionarska.ba@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.legionarska.sk
Facebook www.facebook.com/ecavlegionarska

Kontaktné osoby / pracovníci

Predsedajúci farár: Mgr. Ondrej Majling , +421 908 989 220 , ondrej.majling@gmail.com
Zborový farár: Mgr. Martin Šefranko , +421 902 673 515 , sefrankom@gmail.com
Zborový kaplán: Mgr. Marek Žaškovský , +421 940 737 026 , marek.zaskovsky@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Peter Synak , peter.synak.ba@gmail.com
Kantor: Ing. Jozef Budaj
Kantor: Ing. Stanislav Tichý, DiS.art.
Kantor: Mgr. Ivan Valenta
Riaditeľka sed: PhDr. Beata Dobová , +421 907 830 684 , dobova@sedba.sk
Riaditeľ shs: Ing. Martin Kováč , +421 905 269 078 , mkovacba@gmail.com
Správca internátu: Ing. Jozef Minarič , +421 905 206 958 , jozef.minaric@gmail.com
Zástupca riaditeľa shs: Ing. Jozef Minarič , +421 905 206 958 , jozef.minaric@gmail.com
Správca eds: Ing. Jozef Minarič , +421 905 206 958 , jozef.minaric@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú v Novom kostole (Legionárska 4) každú nedeľu o 8:30 a 10:00 (v júli a auguste len o 8:30) a o 18:00 a každý utorok o 18:00.

Každý štvrtok sú SB o 10:00 v Domove sociálnych služieb SED Bratislava (Partizánska 2 ) a utorok o 10:00 1x za mesiac v Domove seniorov Archa (Rozvodná 25). Vo štvrtok o 13:00 sú SB 2x za mesiac v Domove seniorov Lamač (Na barine 5).

Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY) poskytuje pastorálne a rodinné poradenstvo a predmanželskú prípravu. Kancelária: 0948 069 339, www.upcmosty.sk, mail: mosty@sem.sk, FB: www.facebook.com/UPCMOSTY
poštová adresa: Staré grunty 36, 841 01 Bratislava 1. Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:01 v sídle UPC MOSTY: Átriové domky, blok G, Mlynská dolina. Klub 31 sa stretáva každú stredu o 18:31 v sídle UPC MOSTY.

Stredisko Evanjelickej diakonie (SED) Bratislava (Evanjelický dom starostlivosti- EDS) sídli na Partizánskej 2, 811 03 Bratislava. Služby Božie sa konajú každý štvrtok o 10:00 v budove EDS.

Spoločná hospodárska správa (SHS) sídli na Partizánskej 2, 811 03 Bratislava 1 (budova EDS); kontakt: 02/20 76 04 54, hospodarskasprava@ecavba.sk, www.edsba.sk.

Link na YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCZVY9KmutWrtRjlITD1aynw