Bratislava-Rača

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava-Rača
Adresa Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35
Telefónne číslo +421 2 448 834 03, +421 903 794 926
E-mail raca@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavraca.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Rastislav Hargaš , +421 903 794 926 , raca@ecav.sk
Zborový dozorca: Ján Viglaský
Kantorka: Marcela Kmeťová
Kantorka: Anna Slezáková

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) spolu s detskými SB sa konajú v Rači každú nedeľu o 9:00.  2. nedeľu v mesiaci sú sprevádzané Večerou Pánovou. Počas adventného a pôstneho obdobia prebiehajú SB aj každú stredu o 17:00 (inak je v tom čase v zborovej sieni biblická hodina). 

V Bernolákove prebiehajú Služby Božie spolu s detskými SB každú nedeľu o 10:30. 1. nedeľu v mesiaci je vysluhovaná Večera Pánova. 

V Ivanke pri Dunaji sú SB  2. nedeľu v mesiaci o 11:30 v obradnej sieni. 

V DD a DDS Podbrezovská 28 prebiehajú SB 2. nedeľu v mesiaci o 13:00.