Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Senec
Adresa Školská 1, 903 01 Senec
Telefónne číslo +421 905 937 849
E-mail info@ecavsc.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavsc.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Tibor Jančík , +421 905 937 849 , info@ecavsc.sk
Kantorka: Mária Neuszerová
Zborový poddozorca: Mgr. Ján Kostelný

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Senci a 2. nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. v Hurbanovej Vsi.