Bratislava Dúbravka

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka
Adresa M. Sch. Trnavského 2/A, 841 01 Bratislava 42
Telefónne číslo +421 908 940 792
E-mail ecavdubravka@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavdubravka.sk
Facebook www.facebook.com/ecavdubravka/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Libor Bednár, PhD. , +421 908 940 792 , libor1963@gmail.com
Zborový kaplán: ThDr. Ivan Lukáč , +421 911 786 411 , lukac.ivan@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Stanislav Páťal
Kantorka: Mgr. Marta Bednárová , +421 910 747 818 , ecavdubravka@gmail.com
Sekretariát: Mgr. Marta Bednárová , +421 910 747 818 , ecavdubravka@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú  v kostole v Dúbravke (ul. Sch. Trnavského 2A) každú nedeľu o 10:30, biblická hodina každý utorok o 18:00.

Stredisko Evanjelickej diakonie (SED) Bratislava (Evanjelický dom starostlivosti- EDS) sídli na Partizánskej 2, 811 03 Bratislava. Služby Božie sa konajú každý štvrtok o 10:00 v budove EDS.

V utorok o 10:30 sú Služby Božie v DSS v Stupave (každý 2. týždeň), v stredu o 16:00 v DD Pri Kríži (každý druhý týždeň), vo štvrtok o 10:00 EDS na Partizánskej 2 (každý týždeň), v DSS na Hanulovej príležitostne.

Spoločná hospodárska správa (SHS pre CZ Dúbravka a Legionárska) sídli na Partizánskej 2, 811 03 Bratislava 1 (budova EDS); kontakt: 02/20 76 04 54, hospodarskasprava@ecavba.sk, www.edsba.sk.