Rozhlasový prenos z Bratislavy Petržalky, 26.11.2023

Rozhlasový prenos z Bratislavy Petržalky, 26.11.2023

Bratia a sestry, pozývame vás počúvať ďalší pravidelný rozhlasový prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Bratislave-Petržalke.
Kazateľ: Ivan Lukáč, námestný farár v Poltári 
Piesne: 211, 687, 474, 637  A 57
Kantor: Janko Siroma